TIN TỨC Chương Trình khuyến mãi SẢN PHẨM HOTLINE : 0 933.934.779 OR ZALO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Thị trường Kim loại thế giới ngày 24-05-2018

Thị trường Kim loại thế giới ngày 24-05-2018

Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

2278,00

3 tháng

2279,50

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

6860,00

3 tháng

6895,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

3097,50

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

2359,50

3 tháng

2365,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

20600,00

3 tháng

20525,00